kanashimi no tenshi: just let me cry...

My tears are not free. Every drop amounts to a piece of your heart. So when I cry you a river, prepare to give me you heart. and I'll welcome it with a kiss. (012407)

Sunday, January 30, 2005

tagalog tripping

Nais kong ipaabot ang aking paumanhin kay Ron Aldrin. Pasensya na kung akala mong pinaasa kita dahil ako'y patuloy na nakikipag-ugnayan sa'yo sa pamamagitan ng cellphone. Ginagawa ko lamang iyon dahil nais kitang pakitunguhan ng maganda sapagkat naging maliit na bahagi ka rin ng aking buhay. Maliit, kamo, dahil sa mahigit na isang taong relasyon ay hindi ko talagang nadama ang sinasabi mong pagmamahal sapagkat hindi tayo nagkasama katulad ng inasahan ko.

Mahigit tatlong taon na ang nakaraan at sinabi mong nagkaroon ka pa ng dalawang inibig at ako'y natuwa dahil inakala kong ako'y nalimot mo na. Ngunit nang tayo'y magkausap muli noong huwebes, ika'y humingi ng panibagong pagkakataong maipamalas sa akin ang iyong pag-ibig. Pag-ibig na aking pinutol sapagkat nahulog ako para sa isang taong... hindi ko pala dapat minahal.

Ang lungkot na naririnig ko sa'yong boses at ang iyong paghinga ng malalim - nais kong ibalik sa'yo at magpasalamat. Dahil kahit ako'y mayroon ng ibang mahal, ika'y naririyan at nangangakong hindi magbabago ang iyong nadarama.

Salamat, ngunit sana'y matuto kang humarap sa kinabukasan mo, dahil nalalaman kong wala ako roon.

Saturday, January 29, 2005

after the storm, flood comes in

new layout.. how is it? (credits to blogskins)

anyway, prelims week is over... but there's still no reason to celebrate.. am still waiting for the rest of my grades.. (so far, I had good results -Spanish & APP- although i know i can do better..)

...last week was.. bleargh... it was so tiring and so boring and so... not worthy to talk about..

goodluck..

++ps++
it's been 3 years and all i ask is for you to love somebody else already. let me go, 17.

Thursday, January 20, 2005

beautiful soul *gushes*


I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
~sigh.. if you've heard this song or have seen the music vid, i don't know... it's.. haay.